dilluns, 25 de maig de 2009

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2009

El passat dimecres 8 d’abril, la Corporació Municipal va aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Montaverner per a l’any 2009. Es tracta, bàsicament, d’un pressupost que s’adapta a la realitat econòmica difícil i complicada que estem patint, però que no renuncia als objectius socials assolits durant els darrers anys.
El detall del Pressupost resumit per capítols figura als quadres.

INGRESSOS

El pressupost de l’any 2009, en termes globals, ha significat una reducció del 24,26% respecte al de l’any 2008 i es troba fonamentat en la prudència en la concepció dels ingressos i la contenció en la previsió de les despeses.
Les dades més significatives vénen donades per la reducció del capítol 1 de personal, en respecte a l’any passat i la del capítol 2 de despesa corrent en un 13,55%, respecte al de l’any 2008. Tot açò suposa un repte important que obligarà a l’Administració Local a fer un esforç considerable de contenció de la despesa i de millora de la gestió.

DESPESES

Pel que fa a les inversions també han sofert una reducció important com a conseqüència de la conjuntura econòmica. Tot i això les més importants són:

INVERSIONS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada