dilluns, 25 de maig de 2009

AJUDES SOL·LICITADES A L’AJUNTAMENT DE MONTAVERNER PER OCUPAR A GENT DESOCUPADA 2009: 1. PROGRAMA SALARI JOVE

Ordre de 23 de desembre de 2008, Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de Foment d’Ocupació Salari Jove, per a l’exercici 2009 (www.servef.es)
L’Ajuntament de Montaverner, amb els 13.500€ concedits per dur endavant el programa Salari Jove, ha sol·licitat dues actuacions per ocupar 2 joves desocupats menors de 30 anys amb formació acadèmica i amb contracte de pràctiques, un en cadascuna de les actuacions següents:
1ª actuació: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A L’ATENCIÓ DE XIQUETS
Es tractaria de la contractació d’un treballador com a Monitor Cultural per a la realització de la programació i posada en marxa de projectes d’activitats extraescolars educatives, esportives i transversals com: animació a la lectura, taller d’escriptura, manualitats, periòdic escolar, realització de joguets amb materials reciclats ... durant 6 mesos.
La data prevista d’inici seria el 15/05/2009 i la d’acabament el 15/11/2009, durant 6’5 h/dia. La formació exigida és des d’un mòdul mitjà fins a la llicenciatura.
2ª actuació: EDUCADOR SOCIAL
L’Ajuntament de Montaverner pretén mitjançant la contractació d’un educador social, reconduir les conductes antisocials (destrosses del patrimoni del municipi, drogues, pintades en les façanes, soroll i molèsties als veïns,...) dels joves del municipi. Per dur endavant aquesta tasca i aprofitant-nos del centre jove, l’Educador al carrer caldria que assessorara en aquesta matèria als treballadors del centre jove que són els que tracten directament amb la gent jove per reconduir-los per un millor camí, saber estar,... entre altres moltes funcions.
La data prevista d’inici seria el 15/05/2009 i la d’acabament el 15/11/2009, durant 5 h/dia. La formació exigida és diplomat o llicenciat en alguna de les especialitats relacionades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada