dilluns, 25 de maig de 2009

MONTAVERNER A LA XARXA

Avui destaquen ací un parell d’adreces d’Internet en què Montaverner n’és el protagonista:

Colata, bloc de Lluís M. Segrelles:
http://colata.blogspot.com/

La Font, bloc de la Parròquia de Sant Joan i Sant Jaume, per José A. Boix:
http://lesfontsdelalbaida.blogspot.com/

L’Agenda BIM Montaverner núm. 1

ESCOLA D’ESTIU I ESTIU JOVE 2009
El mes de juny començarà la matrícula per a l’Escola d’Estiu i l’Estiu Jove 2009. Entre l’11 i el 25 de juny estarà obert el període d’inscripció.


CONCURS FOTOGRÀFIC CARTELL ANUNCIADOR MON·DOC 2009
Fins el 30 de juny es podran presentar fotografies originals per ser la imatge de la 2a edició de MON·DOC Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner.
Les bases del concurs podeu consultar-les a la pàgina:
http://www.mon-doc.org/

VETLADES D’ESTIU 2009
En el moment de publicar-se el BIM queda alguna activitat per tancar definitivament però la programació d’enguany és diversa i variada.
· 10 JULIOL Projecció de la pel·lícula de Martin Scorsese sobre els Rolling Stones “Shine a light”
· 24 JULIOL Intokables Big Band.
· 31 JULIOL Pep Gimeno “Botifarra” presenta l’espectacle “Botifarra canta l’Ovidi”

NOVETATS
BIBLIOGRÀFIQUES
BIBLIOTECA
Pots consultar a la pàgina web de la biblioteca i al bloc les últimes novetats incorporades.
http://www.bibliotecaspublicas.es/montaverner
http://bpmontaverner.blogspot.com/
L’ASSOCIACIÓ CONTRA LA FIBROMIÀLGIA CAMINA AMB BON PEU A MONTAVERNER

Ara fa dos anys que l’Associació de Fibromiàlgia (AFIVA) de la Vall d’Albaida, que ja funcionava en Ontinyent i Albaida, va germinar a Montaverner. Juana Navarrete Arco, la seua presidenta, i Manoli Almendros, vocal de l’entitat, ens parlen de les dificultats inicials. La dificultat en el diagnòstic, les reticències a reconéixer la malaltia, ...
Compten amb unes vint associades a Montaverner, quasi totes dones, “encara que hi haurà més del doble de malalts al poble, entre ells alguns hòmens, sense saber-ho”. Ara es reuneixen una vegada al mes, dimecres, al Centre Social, des d’on preparen totes les iniciatives per a lluitar contra la malaltia. I la principal arma amb què compten és amb la informació, per a la qual cosa les conferències mèdiques resulten imprescindibles. La darrera ha estat impartida per Neus Rubio, d’Infodona, “La dona i la publicitat”.
Per això, a banda d’haver aconseguit que un dia a la setmana les atenga una fisioterapeuta, que els realitza els necessaris massatges al Centre de Salut, han reivindicat i aconseguit un bo per a 20 sessions a la piscina d’Aielo de Malferit, amb un descompte d’entre el 20 i el 30% i on l’associació en paga un terç.
Reconeixen les ajudes rebudes, però demanen a l’ajuntament i la Conselleria de Sanitat una major implicació, perquè les rifes, loteries i calendaris no són suficients.
I a la gent del poble, “que creguera, que participara més, que estiguera més informada”, perquè la finalitat és arribar a un món sense dolor, obrir expectatives de vida.
Elles seguiran treballant incansablement perquè la malaltia siga reconeguda per les institucions i coneguda per la resta de la ciutadania.
Per això organitzaran més conferències i volen dur alguna obra de teatre, sense oblidar-se’n de les cassoles.
I ànim no els en falta.Fibromiàlgia: una malaltia difícil de detectar

La fibromiàlgia és una síndrome crònica que es caracteritza per un dolor difús, fatiga i altres símptomes. No és contagiosa, i recents estudis semblarien indicar que pot haver-hi una predisposició genètica. Afecta majoritàriament a dones amb una proporció de 3-5:1 i algunes estadístiques assenyalen que podria afectar al 5% de la població. Encara hi ha molts dubtes al voltant de la natura de la malaltia i actualment no hi ha cura, encara que existeixen formes de millorar la vida dels afectats.
Fins i tot en l'actualitat, pel seu desconeixement i dificultat de tractament, alguns professionals de la medicina s'han mostrat escèptics o han rebutjat l'existència de la malaltia malgrat aquesta va ser reconeguda com a tal el 1982 per l’OMS.


Símptomes
—Dolor muscular intens.
—Fatiga i cansament encara que no s'hagi realitzat cap esforç.
—Migranyes.
—Alteracions del son
—Ansietat i depressió.
La presència i severitat dels símptomes depèn de la persona i s'agreugen pels canvis ambientals, les situacions d’estrés i angoixa, i l'increment de l'activitat física.

AJUDES PER A GENT DESOCUPADA 2009 (CONT.): 2.PROGRAMA DE BEQUES DE FORMACIÓ PER A JOVES QUE ESTIGUEN CURSANT ESTUDIS

La Diputació de València ha aprovat un programa de Beques de Formació per a joves que estiguen cursant estudis. Podran beneficiar-se, tant estudiants universitaris com els de Formació Professional.Són tres les beques que ens concedeixen a l’Ajuntament de Monta-verner que consisteixen en:
Realització de pràctiques formatives durant els mesos de juliol, agost i setembre
El sou serà de 600€/mensuals (80% finançat per la Diputació de València i el 20% per l’Ajuntament de Montaverner.)
Durant el més de maig i juny es publicaran les bases de la convocatòria.

AJUDES SOL·LICITADES A L’AJUNTAMENT DE MONTAVERNER PER OCUPAR A GENT DESOCUPADA 2009: 1. PROGRAMA SALARI JOVE

Ordre de 23 de desembre de 2008, Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de Foment d’Ocupació Salari Jove, per a l’exercici 2009 (www.servef.es)
L’Ajuntament de Montaverner, amb els 13.500€ concedits per dur endavant el programa Salari Jove, ha sol·licitat dues actuacions per ocupar 2 joves desocupats menors de 30 anys amb formació acadèmica i amb contracte de pràctiques, un en cadascuna de les actuacions següents:
1ª actuació: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A L’ATENCIÓ DE XIQUETS
Es tractaria de la contractació d’un treballador com a Monitor Cultural per a la realització de la programació i posada en marxa de projectes d’activitats extraescolars educatives, esportives i transversals com: animació a la lectura, taller d’escriptura, manualitats, periòdic escolar, realització de joguets amb materials reciclats ... durant 6 mesos.
La data prevista d’inici seria el 15/05/2009 i la d’acabament el 15/11/2009, durant 6’5 h/dia. La formació exigida és des d’un mòdul mitjà fins a la llicenciatura.
2ª actuació: EDUCADOR SOCIAL
L’Ajuntament de Montaverner pretén mitjançant la contractació d’un educador social, reconduir les conductes antisocials (destrosses del patrimoni del municipi, drogues, pintades en les façanes, soroll i molèsties als veïns,...) dels joves del municipi. Per dur endavant aquesta tasca i aprofitant-nos del centre jove, l’Educador al carrer caldria que assessorara en aquesta matèria als treballadors del centre jove que són els que tracten directament amb la gent jove per reconduir-los per un millor camí, saber estar,... entre altres moltes funcions.
La data prevista d’inici seria el 15/05/2009 i la d’acabament el 15/11/2009, durant 5 h/dia. La formació exigida és diplomat o llicenciat en alguna de les especialitats relacionades.

ELS PRESSUPOSTOS DE MONTAVERNER JA SÓN PARTICIPATIUS
L’Ajuntament de Montaver-ner ha engegat l’experiència dels Pressupostos Participa-tius per aquest any 2009, amb l’objectiu que la ciutadania participe en l’ela-boració dels pressupostos municipals. El projecte de Pressupostos Participatius consta de dues fases: una primera de recollida de propostes, en la qual han participar els habitants de Montaverner mitjançant l’ompliment d’una enquesta que va arreplegar les inquietuds dels veïns de la població. Aquest feina va realitzar-se en primavera del 2008.
I una segona fase de recollida de tractament de dades i priorització de les propostes en la tardor del mateix any. Aquesta tasca ha estat gestionada pel Fòrum de l’Agenda 21 Local de Montaverner, que com a òrgan consultiu municipal, i que s’ha encarregat de canalitzar la participació dels ciutadans en temes variats com són el medi ambient, l’urbanisme i la cultura.
És el primer any de funcionament dels Pressu-postos Participatius, i en el que s’ha reservat una xifra de 31.000€, que caldrà enten-dre-la com a experiència pilot. Es preveu que en funció dels resultats, aquest xifra s’anirà ampliant en el futur de forma progressiva, una vegada s’estructure aquest sistema de treball.
El passat dimecres 8 d’abril el plenari municipal va aprovar el pressupost municipal, en el que la partida dels Pressupostos Participatius, quedant reflectida en el Capítol 6 d’Inversions.
Els treballs de consulta fets per l’Agenda 21 han servit tanmateix per orientar a l’equip de govern en relació a les obres més desitjades o urgents de la població, en la que s’espera es puguen desenvolupar actuacions importants com el nou poliesportiu, el centre de la tercera edat, o inclús la compra i posada en valor del Convent.

EL FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA INCIDEIX EN EL PRESSUPOST

Possiblement el fet més significatiu del Pressupost Municipal de 2009, a banda de les dades numèriques que s’han presentat, ve donat pel camí que s’enceta amb la incorporació de la partida Inversions Agenda 21 Local.
Es tracta del primer pas d’un llarg camí que vol aconseguir la participació de la ciutadania en la confecció dels propers pressuposts municipals. Pot semblar que la quantitat no és significativa, però es pot considerar de molta importància la novetat que per a aquest Ajuntament representa la incorporació en el pressupost municipal de les demandes consensuades en el Fòrum de Participació Ciutadana.
Cal remarcar però, que el pressupost és una eina de treball, que es va moldejant durant la seua execució i aquest any no en serà una excepció. Caldrà anar introduint les modificacions que siguen necessàries, com per exemple les inversions provinents del Pla d’Inversió Local i el Pla de Suport a la Inversió Productiva i que mostraran a finals d’any la realitat de la seua execució. Serà interessant anar veient com evoluciona i, si és del vostre interès, vos convidem a que visiteu les dependències municipals i demaneu-ne informació.

També podeu podeu sol·licitar informació a través del correu electrònic:
ajuntament@montaverner.com (identifiqueu en l’assumpte “pressuposts municipals 2009”)

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2009

El passat dimecres 8 d’abril, la Corporació Municipal va aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Montaverner per a l’any 2009. Es tracta, bàsicament, d’un pressupost que s’adapta a la realitat econòmica difícil i complicada que estem patint, però que no renuncia als objectius socials assolits durant els darrers anys.
El detall del Pressupost resumit per capítols figura als quadres.

INGRESSOS

El pressupost de l’any 2009, en termes globals, ha significat una reducció del 24,26% respecte al de l’any 2008 i es troba fonamentat en la prudència en la concepció dels ingressos i la contenció en la previsió de les despeses.
Les dades més significatives vénen donades per la reducció del capítol 1 de personal, en respecte a l’any passat i la del capítol 2 de despesa corrent en un 13,55%, respecte al de l’any 2008. Tot açò suposa un repte important que obligarà a l’Administració Local a fer un esforç considerable de contenció de la despesa i de millora de la gestió.

DESPESES

Pel que fa a les inversions també han sofert una reducció important com a conseqüència de la conjuntura econòmica. Tot i això les més importants són:

INVERSIONS

DE LA N-340 A LA NOVA AVINGUDA SANT PANCRAÇ


Les obres de reurbanització de l’antiga carretera N-340, actualment i ara més que mai Avinguda de Sant Pancraç, tenen el seu origen en la cessió d’aquesta, per part del Ministeri de Foment a l’Ajuntament de Montaverner.
El pressupost per a les obres de transformació ha ascendit a 674.506’62 €. Tanmateix, el més interessant del procediment ha sigut la possibilitat dels ciutadans de Montaverner de decidir el tipus d’avinguda, mitjançant el Fòrum de l’Agenda 21.
Les característiques principals de la nova Avinguda han estat basades en tres punts fonamentals:
· Solucionar els problemes d’inundacions que sofrien algunes vivendes en cas de pluges intenses en poc de temps.

· Oblidar que es tracta d’una travessia i considerar l’Avinguda com un carrer més de la població.
· Donar prioritat al vianant front al vehicle, d’acord amb els paràmetres del planejament de Mobilitat Sostenible.
A més a més, també s’ha considerat la ubicació de nou mobiliari urbà (papereres, bancs, faroles i arbres), així com la senyalització dels passos de vianants, accessos a les cotxeres ja existents, rotondes, etc.
Era una obra complicada per la complexitat de l’execució, però més encara per la gent afectada en l’execució. La situació s’ha vist agreujada per les intenses pluges del mes d’octubre i novembre que van paralitzar les obres totalment al llarg de més de dos mesos.
Com a continuació d’aquesta actuació s’ha plantejat la Inversió del Pla Estatal en un tractament semblant fins al final del terme, en el Pont Llarg. El pressupost per a aquesta actuació és de 324.419’00 €.
Entre els treballs a realitzar es considera la reconducció de les aigües de pluja fins al riu, l’ampliació de les voreres, el passeig de mirador al riu, construcció d’un mur de contenció de terres i passarel·la d’accés al Parc dels Majors, etc.
L’objectiu d’aquest Pla d’Inversió és crear treball i, justament per aquesta raó, els treballs seran realitzats per ciutadans de Montaverner majorment.
Per altra banda cal informar que, en consonància i sintonia amb aquestes actuacions, estan en marxa uns programes d’actuació en temes de mobilitat sostenible, amb la intenció de motivar l’ús dels vehicles no motoritzats. Entre altres s’ha creat una comissió de millora de la senyalització viària que es debatrà al Fòrum de l’Agenda 21 i també s’han adquirit dues bicicletes elèctriques, mitjançant una subvenció de l’AVEN. De tota manera, el més important és conscienciar tothom d’un ús lògic del vehicle.
Caminar ens beneficia a tots.

L’AJUNTAMENT T’INFORMA


Ha tardat més del que voldríem, però ja ha arribat. El primer número del Butlletí d’Informació Municipal que teniu a les mans és el producte d’un considerable esforç personal i institucional per part de l’ajuntament de Montaverner, del seu personal i dels representants democràtics, a més del primer intent seriós per posar a l’abast de la ciutadania tota aquella informació que ens afecta directament: la que genera l’administració més propera a casa nostra, i la que, per tant, pot respondre millor als reptes que es plantegen.
Des del reconeixement de les limitacions d’un ens local modest com és Montaverner, però convençuts també que es poden fer les coses amb bona dosi de dignitat, arranca el BIM, el primer butlletí que ha sorgit en aquests trenta anys de governs democràtics als ajuntaments. I el BIM arriba amb la intenció que quedar-se i de servir de capçalera informativa local, i per intentar respondre a les necessitats, inquietuds i esperances de tots els muntavernins i muntavernines.
Fruit d’un decidit compromís polític des de l’inici de la present legislatura, aquest BIM de tots no només us aplegarà a casa en paper, ja que forma part d’una bateria de recursos de comunicació públics, que prosseguirà ben aviat amb la posada en marxa d’un bloc a Internet, que permetrà una informació d’interés més puntual i al dia.
I d’ací a la gestió electrònica només hi ha un pas. Un important pas que suposarà una revolució en l’atenció que rebrem des de la Casa de la Vila.