dilluns, 25 de maig de 2009

DE LA N-340 A LA NOVA AVINGUDA SANT PANCRAÇ


Les obres de reurbanització de l’antiga carretera N-340, actualment i ara més que mai Avinguda de Sant Pancraç, tenen el seu origen en la cessió d’aquesta, per part del Ministeri de Foment a l’Ajuntament de Montaverner.
El pressupost per a les obres de transformació ha ascendit a 674.506’62 €. Tanmateix, el més interessant del procediment ha sigut la possibilitat dels ciutadans de Montaverner de decidir el tipus d’avinguda, mitjançant el Fòrum de l’Agenda 21.
Les característiques principals de la nova Avinguda han estat basades en tres punts fonamentals:
· Solucionar els problemes d’inundacions que sofrien algunes vivendes en cas de pluges intenses en poc de temps.

· Oblidar que es tracta d’una travessia i considerar l’Avinguda com un carrer més de la població.
· Donar prioritat al vianant front al vehicle, d’acord amb els paràmetres del planejament de Mobilitat Sostenible.
A més a més, també s’ha considerat la ubicació de nou mobiliari urbà (papereres, bancs, faroles i arbres), així com la senyalització dels passos de vianants, accessos a les cotxeres ja existents, rotondes, etc.
Era una obra complicada per la complexitat de l’execució, però més encara per la gent afectada en l’execució. La situació s’ha vist agreujada per les intenses pluges del mes d’octubre i novembre que van paralitzar les obres totalment al llarg de més de dos mesos.
Com a continuació d’aquesta actuació s’ha plantejat la Inversió del Pla Estatal en un tractament semblant fins al final del terme, en el Pont Llarg. El pressupost per a aquesta actuació és de 324.419’00 €.
Entre els treballs a realitzar es considera la reconducció de les aigües de pluja fins al riu, l’ampliació de les voreres, el passeig de mirador al riu, construcció d’un mur de contenció de terres i passarel·la d’accés al Parc dels Majors, etc.
L’objectiu d’aquest Pla d’Inversió és crear treball i, justament per aquesta raó, els treballs seran realitzats per ciutadans de Montaverner majorment.
Per altra banda cal informar que, en consonància i sintonia amb aquestes actuacions, estan en marxa uns programes d’actuació en temes de mobilitat sostenible, amb la intenció de motivar l’ús dels vehicles no motoritzats. Entre altres s’ha creat una comissió de millora de la senyalització viària que es debatrà al Fòrum de l’Agenda 21 i també s’han adquirit dues bicicletes elèctriques, mitjançant una subvenció de l’AVEN. De tota manera, el més important és conscienciar tothom d’un ús lògic del vehicle.
Caminar ens beneficia a tots.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada