dilluns, 25 de maig de 2009

ELS PRESSUPOSTOS DE MONTAVERNER JA SÓN PARTICIPATIUS
L’Ajuntament de Montaver-ner ha engegat l’experiència dels Pressupostos Participa-tius per aquest any 2009, amb l’objectiu que la ciutadania participe en l’ela-boració dels pressupostos municipals. El projecte de Pressupostos Participatius consta de dues fases: una primera de recollida de propostes, en la qual han participar els habitants de Montaverner mitjançant l’ompliment d’una enquesta que va arreplegar les inquietuds dels veïns de la població. Aquest feina va realitzar-se en primavera del 2008.
I una segona fase de recollida de tractament de dades i priorització de les propostes en la tardor del mateix any. Aquesta tasca ha estat gestionada pel Fòrum de l’Agenda 21 Local de Montaverner, que com a òrgan consultiu municipal, i que s’ha encarregat de canalitzar la participació dels ciutadans en temes variats com són el medi ambient, l’urbanisme i la cultura.
És el primer any de funcionament dels Pressu-postos Participatius, i en el que s’ha reservat una xifra de 31.000€, que caldrà enten-dre-la com a experiència pilot. Es preveu que en funció dels resultats, aquest xifra s’anirà ampliant en el futur de forma progressiva, una vegada s’estructure aquest sistema de treball.
El passat dimecres 8 d’abril el plenari municipal va aprovar el pressupost municipal, en el que la partida dels Pressupostos Participatius, quedant reflectida en el Capítol 6 d’Inversions.
Els treballs de consulta fets per l’Agenda 21 han servit tanmateix per orientar a l’equip de govern en relació a les obres més desitjades o urgents de la població, en la que s’espera es puguen desenvolupar actuacions importants com el nou poliesportiu, el centre de la tercera edat, o inclús la compra i posada en valor del Convent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada